מרכז טיפולי המכיל שלושה מבנים, (שונים) המופרדים ביניהם בחצרות ובצמחיה: כל מבנה מורכב מחללים נפרדים, ומעברים פנימיים המקשרים ביניהם.

הטופוגרפיה הטבעית ושיפועי הגגות, משתלבים ביניהם: הנוף הטבעי והבנוי נעים האחד מעל ולצד השני, ליצירת חזיתות משתנות בהתאם לנקודת המבט של המתבונן במרחב.
"היפוך" השיפועים של שביל הולכי הרגל והגגות, יוצר חזית עשירה ומגוונת, משחקים של אור וצל.

הדמיה: BENYO