M Apartment

מיקום: חיפה
שטח: 110 מ"ר
סטטוס: הושלם

ציר ירוק, המקשר בין חוץ אל חוץ, הוא הבסיס לתכנון דירה זו בחיפה. בנוסף, נדרשו חשיבה ועיצוב שיאפשרו גמישות מרבית והתאמה לתרחישים משתנים.
החלל ששטחו 85 מ"ר, עתיד להתרחב לכ-110 מ"ר במסגרת ביצוע תמ"א 38 בבניין.

בהיעדר לו"ז סופי לתהליך התמ"א, הוחלט לא להמתין ולבצע את השיפוץ בדירה, תוך התחשבות בתוספת העתידית והתאמת התכנון למצבים שונים (לפני/אחרי תמ"א, גדילת התא המשפחתי וחלוקה עתידית וכד').

הדירה מתוכננת ברובה כחלל פתוח ורציף. אזור היום מחולק לשני אגפים מקושרים ביניהם: האגף הצפוני כולל חדר מגורים-מטבח-פינת אוכל והאגף הדרומי מכיל חדר עבודה פתוח המאפשר קשר ויזואלי והמשכיות; קיימת אפשרות עתידית של הפיכתו לחדר שינה נוסף, בהתאם לצורך.

נוכחותו של חלל אחד הנמתח ממרפסת למרפסת, מדגיש את גודל המרחב – הקירות המעטים שנבנו מגדירים אזור פרטי הכולל שני חדרי הרחצה וחדר שינה ומפרידים אותו מחלל היום.

צילום: שי אפשטיין