נעים להכיר: מונחים שכדאי שתכירו בתחום האדריכלות

אתם לפני בנית בית וזקוקים לאדריכל/ית? בשעה טובה, כמה מרגש! 

במהלך העבודה עם אדריכל/ית סביר להניח שתשמעו מונחים מקצועיים רבים שאתם פחות מבינים בהם (ובצדק),
לכן החלטתי להרים את הכפפה ולעשות לכם סדר לגבי מונחים שונים מתחום האדריכלות,
לתת הסברים בסיסיים שיסייעו לכם להבין על מה מדברים.

אדריכלות – אינדקס מונחים

היתר בנייה: 

זה הדבר הראשון ואולי החשוב מכולם, למה? בדיוק בגלל זה: היתר בנייר הוא אישור שמונפק על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה,
לביצוע עבודות אדריכלות כגון בניה חדשה, הריסה של בניה קיימת או שינוי שימוש במקרקעין. 

נכון להיום, לפי חוק התכנון והבניה ישנן כמה עבודות המצריכות היתר בניה:
בניה חדשה או הריסת מבנה קיים תוספת בניה או שינוי חיצוני למבנה קיים (למשל הקמת חניה מקורה, גדר, תוספת בניה וכו)
שינויים פנימיים המשפיעים על הקונסטרוקציה של המבנה או הצנרת המשותפת.
סלילת דרך, תשתיות, חפירות
שינוי בשימוש לעומת המתואר בהיתר קיים
הצבת מבנה זמני, נייד
כל מבנה שמוגדר בחוק באופן זה

שימו לב: במידה ואתם חפצים בשיפוץ פנים הדירה או הבית בלבד, והדבר אינו גורר שינוי קונסטרוקטיבי או שינוי בחזית
(כל עוד אין פגיעה בתשתית או רכוש משותף אם מדובר בבניין) אין צורך בהיתר בנייה.
לפני תחילת התהליך חשוב לעיין ברשימת העבודות המצריכות היתר וברשימת העבודות הפטורות מהיתר לפי חוק התכנון והבניה.

חשוב לציין כי במידה ואתם מבצעים עבודה המחייבת היתר בנייה, ללא קבלת היתר בנייה, הדבר מנוגד לחוק.

זכויות בנייה: 

בסופו של יום זכויות בנייה כשמן כן הן – פירוט הזכויות שלכם בבנייה.
כלומר – מה היקף הבניה המותר במגרש במ"ר, מהם קווי הבנין המותרים, מהו גובה מבנה מקסימאלי מותר, כמה קומות וכו'.

על כל מגרש חלות תכניות בנין עיר מסויימות (או בראשי תיבות: תב"ע) – זהו מסמך בעל תוקף חוקי שנועד להסדיר את השימוש בקרקע בשטח נתון. היא מגדירה עבור כל תא שטח יעוד, שימושים מותרים, הוראות והנחיות למימושה. 

תיק מידע: 

ניתן לומר שתיק מידע להיתר הוא אבן הפינה של תהליך רישוי בניה.
קיים סדר מובנה בתהליך הבניה וכדי להתחיל פרויקט יש לקבל עבורו את האישורים הנדרשים לפני היציאה לדרך –
התהליך מתחיל בהגשת בקשה למידע להיתר.
תיק מידע תכנוני להיתר הוא תנאי סף לתחילת התהליך,
הוא מכיל בתוכו את כל המידע התכנוני הרלוונטי אודות תא שטח (מגרש) ומהווה הבסיס לתכנון אדריכלי בהתאם להנחיות.

 

מדידה: 

זהו אחד מהדברים הראשונים שיש לבצע לצורך הגשת בקשה לתיק מידע.
המדידה צריכה להתבצע אך ורק ע"י מודד מוסמך ורשום, בסופה תקבלו קובץ דיגיטלי חתום.
קיימים סוגים שונים של מדידות – מדידת מגרש,
מדידת מבנים קיימים (פנים או חוץ), מדידות אדריכליות שונות למשל קונסטרוקציה,
אביזרי תקשורת ותאורה, מדידות לשימור מבנים, לחישוב כמויות, ועוד.

מסלולי רישוי: 

קיימים כיום (נכון לרגע זה) 3 מסלולי רישוי עיקריים: 

  • מסלול מלא ללא הקלות
  • מסלול עם הקלות / שימוש חורג
  • מסלול מקוצר

בנוסף קיים תהליך נפרד של התרת שינויים בסמכות מהנדס, המיועד להסדרת שינויים מסויימים בהיתר קיים.

הליך רישוי עם הקלה: 

בקשה להיתר בניה שבמסגרתה מבקשים הקלה / שימוש חורג. תהליך זה כולל פרסום בדבר הבקשה
(באמצעי תקשורת שונים, לפי הנחיות הועדה המקומית ולפי חוק התכנון והבניה). נוסח פרסום ההקלה ניתן למבקש הבקשה ע"י הועדה לתכנון ובניה.
במסגרת הליך זה ניתנת האפשרות להגשת התנגדות לבקשה. 

הקלה / שימוש חורג יכולים להיות למשל הקלה כמותית (תוספת של שטחים), הקלה בקו בנין, תוספת גובה,
בניה על הגג וכד', ביחס למפורט בתכנית החלה על המגרש.

היתר שינויים: 

במידה ואתם מעוניינים לבצע שינוי במבנה קיים או במבנה חדש שכבר קיבלתם עבורו היתר עליכם להגיש בקשה לשינויים עבור היתר קיים.
שינויים אלה יכולים להיות הרחבה ותוספת שטח, שינוי פתחים בחזיתות,
שינוי שיפוע של הגג או סוג הגג, קומת גלריה, תוספת של מעלית, בריכת שחיה ועוד'… 

במסגרת תהליך זה, מציגים את התכנון לפי היתר קיים ואת השינויים המבוקשים לפי תכנון המוצע. 

החלטת ועדה: 

זהו אחד השלבים בתהליך הבקשה להיתר בניה – לאחר השלמת השלב הראשון של בדיקת תנאי הסף
(בו בודקים כי הבקשה ברורה וקיימים בה כל המסמכים והאישורים שצוינו בתיק המידע),
הבקשה נקלטת ועוברת לשלב שני של בקרה במסגרתה בודקים האם לאשר את הבקשה מבחינה תכנונית.
התיק עולה לדיון בועדה ולאחריה נמסרת החלטה אם לאשר את הבקשה או לא. אם הועדה החליטה לאשר את הבקשה להיתר,
ידרשו לאחר מכן אישורים מגורמים נוספים כתנאי קבלת היתר, כגון: פיקוד העורף,
חברה מקומית לטיפול במים, חישובים סטטים והצהרת מהנדס, אישור בזק וכו. 

נספח סינטרי: 

מסמך המשוייך להגשה להיתר וקשור בתכנון סניטריה, ניקוז וחיבור למערכת הביוב הישובית.
הנספח הסניטרי מתוכנן, מופק וחתום ע"י מהנדס סניטריה רשום ומוסמך.
הנספח נדרש לקבלת אישור חברת המים המקומית, כחלק מהתנאים לקבלת היתר לאחר קבלת החלטת ועדה חיובית.

אישור הג"א: 

ע"פ חוק, כל בניה חדשה בישראל מחייבת הקמת ממ"ד (מרחב מוגן דירתי).
כל בקשה לתוספת בנייה, שינוי ייעוד או שימוש חורג, חייבת קבלת אישור פיקוד העורף.
כאשר מדובר במבנה קיים שבו אין מרחב מוגן או מקלט, ניתן לתכנן תוספת בניה עד 12 מ"ר במצטבר ללא צורך בהוספת ממ"ד.
לתוספת בניה של מעל 12 מ"ר במצטבר, החל משנת 1992, נדרש לבנות ממ"ד.
במסגרת בקשה להיתר בניה, הרשות המקומית תדרוש אישור הג"א עבור התכנון,
לאחר שהתקבלה החלטת ועדה חיובית כתנאי לקבלת היתר. 

תכנון רעיוני / קונספט: 

השלב הראשון בו מציג האדריכל ללקוח את התכנון העקרוני לביתו. התכנון העקרוני נשען על קונספט:
רעיון שמהווה בסיס ליצירה, לחשיבה תכנונית ולעיצוב של הבית.
לאחר אישור התכנון העקרוני, מתחיל האדריכל לפתח את התכניות לכדי תכנית הגשה להיתר. 

תכניות עבודה לעיון: 

לאחר קבלת החלטת ועדה חיובית, מתחיל האדריכל לפתח את התכנון שאושר להיתר לכדי סט תכניות עבודה בקנ"מ 1:50, לעיון ואישור הלקוח.
הסט יכלול בדר"כ: תכנית העמדה, בניה, הריסה (לפי צורך), חשמל ותאורה, אינסטלציה, תקרות ומיזוג אויר, רשימת חלונות ודלתות, גיליון מדרגות (לפי צורך).
כמובן תכולת הסט תלויה בהיקף העבודה והליווי שסוכם בין הצדדים: במידה וההסכם כולל גם עיצוב פנים,
הסט יכול לכלול גם פירוט אודות חומרי גמר, נגרויות, פרטי מסגרות, פריסות חדרי רחצה ופרטים נוספים.
לעיתים בנוסף לשרטוטים יכלול הסט לעיון גם הדמיה פוטוריאליסטית אשר ממחישה בצורה ברורה ביותר את התכנון המוצע. 

תכניות עבודה למרכז: 

לפני תחילת הבניה בשטח, יש צורך לקבל הצעות מחיר מאנשי מקצוע שונים לביצוע הפרוייקט.
תכניות העבודה לעיון שאושרו ע"י הלקוח יופקו לאחר מכן למכרז על מנת לקבל הצעות מחיר מדוייקות עד כמה שניתן.
הסט למכרז יכלול גם תכניות של יועצים מקצועים שונים כמו קונסטרוקציה, סניטריה ועוד.
ככל שיתקבלו יותר החלטות בשלב זה כך הסט למכרז יהיה מדוייק ומקיף יותר והדבר יסייע בקבלת תימחור נכון,
מהימן ותואם לתכנון. 

תכניות עבודה לביצוע: 

לעיתים לאחר קבלת תימחור ראשוני לסט למכרז, עולה צורך בביצוע התאמות או שינויים.
מומלץ לקבל החלטות סופיות עד כמה שניתן ולעדכן את התכניות לקראת הפקת סט לביצוע.
אז נכון, עשויים להיות שינויים גם בסט לביצוע, תוך כדי תנועה – עקב אילוצים של השטח,
בלתמ"ים או בקשות מצד הלקוח. כמובן שכל שינוי בביצוע חייב להיות מתומחר ומדווח לשטח ע"י המתכנן. 

תכניות יועצים: 

תפקידם של היועצים הוא להוציא תוכניות לפי תחום עיסוקם ותפקידם, תוכניות שישמשו את קבלני הביצוע לתימחור ויישום העבודה.
כל תוכניות היועצים צריכות להיות מאושרות ומתואמות ע"י האדריכל, הקבלן המבצע בשטח.
תוכניות יועצים יכולות לכלול יועץ חשמל, יועץ תקשורת, מיזוג, תאורה, סניטריה, מתח נמוך ואזעקות, מתכנן נוף ופיתוח, אודיו וידאו ועוד…

קונסטרוקטור: 

קונסטרוקטור הוא מהנדס בנין עם התמחות בקונסטרוקציה (שלד הבניין) – יש לו הניסיון והסמכות בתחום תכנון קונסטרוקציה, בנייה ובניה הנדסית.
בעוד האדריכל מתכנן את המבנה, קבלן הבניין מבצע את הדברים בשטח,
הקונסטרוקטור מתכנן את שלד המבנה (למשל מיקום העמודים, עובי בטון הרצפה, מבנה הברזלים וכו). 

חתימה על הגרמושקה מתבצעת ע"י קונסטרוקטור, עליו לתכנן את הסכמה ההנדסית של המבנה בהתאמה לתוכנית אדריכלית, ועפ"י סוג הקרקע.
הוא מבצע חישובים סטטיים שונים לפי תכנון המבנה, הן עבור הבקשה להיתר הן עבור שלב הביצוע.

אפשר לומר שהקונסטרוקטור אחראי לתכנן ולדאוג שהחזון של האדריכל יצא אל הפועל בצורה הטובה, הנכונה והיציבה ביותר.

יועץ סניטריה: 

מהנדס המתמחה בתחום האינסטלציה והסניטריה.
תפקידו של יועץ הסניטריה הוא לספק תכנון מערכות הסניטריה והאינסטלציה במבנה כולל תכנון ניקוז מי גשם וחיבור לתשתיות קיימות,
כדי לוודא שכל המערכות הקשורות במים יתפקדו באופן תקין.
בשלב הבקשה להיתר הוא מכין את הנספח הסניטרי כתנאי לקבלת היתר לאחר החלטת ועדה חיובית.

תכנית גינון ופיתוח: 

בבתים צמודי קרקע אך גם בפנטהאוזים ודירות גן, הגינה או המרפסת יכולים להפוך לפרויקט בפני עצמו.
ניתן לפנות לאדריכל נוף או מתכנן גינות אשר יספק תכנון מפורט של מרחבי החוץ העומדים על הפרק,
תהליך שבסופו הגינה עליה חלמתם תהפוך מחלום למציאות של ממש.

מודל תלת מימדי: 

מודל מרחבי של התכנון האדריכלי – בין אם פיזי, או ממוחשב, אשר ניתן לסובב ולבחון באופן מקיף.
מודל תלת מימדי מהווה חלק חשוב וחיוני בתהליכי פיתוח ותכנון מבנים וכן בתהליכי הדמיה באופן כללי.
יותר מכל הוא עוזר בהמחשת התכנון עבור מי שפחות מסתדר עם קריאת שרטוטים ותכניות בדו-מימד. 

הדמיות חוץ: 

אין ספק שהדמיות חוץ עוזרות מאוד להשלמת תהליך התכנון האדריכלי בצורה מוצלחת.
הדמיות אלו (במידה והלכתם לאיש הדמיות מומחה שמכיר לעומק את עולם ההדמיות בתחום האדריכלות)
יכולות לסייע לכם מאוד להבין בצורה מוחשית את התוצר המוגמר עוד לפני תחילת הבניה. 

סיכום:

כפי שקראתם, קיים עולם מונחים שלם בתחום האדריכלות שכנראה לא הכרתם, אני מקווה שהצלחתי לעשות לכם מעט סדר בראש ולהקל עליכם בהתמודדות עם מונחים אלו.
אני ממליצה לכם לשמור את המאמר הזה ולפתוח אותו ברגע שתזדקקו לו.
יש מונחים נוספים שתרצו לקבל עליהם הסבר?
כתבו לי ואנסה לסייע בכל שאלה.

סטודיו LOOSE.

הקמתי את סטודיו LOOSE לאדריכלות ועיצוב כי אני מאמינה בעיצוב טוטאלי –
בקיומו של קו עיצובי אחיד והמשכי המתווה את תהליך התכנון כולו –
משלב הסקיצה והתכנון הרעיוני, דרך היתר ותכניות למכרז ולביצוע,
ועד הירידה לפרטי פרטים, עם תכנון נגרויות ובחירת חומרים, תאורה וריהוט.
היתרון בכך שהכל מתקיים באותו סטודיו הוא סנכרון מלא של התהליך כולו,
ייחודיות, ליווי מקיף, שלם ומותאם באופן הכי מדוייק עבורכם.


אני שואפת לתכנון ועיצוב קשוב, המתמקד באנשים ובמרחב האישי שלהם, עם דגש על ייחודיות, גמישות, נינוחות, תוך התאמה לשינויים ותרחישים מגוונים.
אני מאמינה בעיצוב על זמני ואדריכלות מותאמת, כזו שיודעת להשתנות ולהתאים את עצמה – עבורכם בדיוק.

מקווים שאהבתם את המאמר הנ"ל.
ב-בלוג שלנו תוכלו למצוא מגוון מאמרים מתחום אדריכלות ועיצוב פנים.
לכניסה לעבודות של הסטודיו – לחצו כאן.
יש לכם שאלה? רוצים להתייעץ איתי בנושא מסוים: אני כאן עבורכם לכל שאלה או במספר הפלאפון: 054-4531717
או מלאו את הטופס הבא או בקרו בעמוד צור קשר:

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה:

נגישות
× בואו נדבר